اخبار

سخنرانی دکتر مولوی در چهلمین همایش سالیانه نجمن حسابداران خبره ایران

سخنرانی دکتر مولوی  در چهلمین همایش سالیانه نجمن حسابداران خبره ایران
1397/07/14

 آقای دکتر پیمان مولوی روز 11 مهر 97 به دعوت انجمن حسابداران خبره ایران در چهلمین همایش سالیانه آن سخنرانی با محوریت هزینه سرمایه و استراتژی تامین مالی و سرمایه گذاری بنگاه های ایرانی به سخنرانی پرداختند
هزینه سرمایه بنگاه های ایرانی جزو بالاترین هزینه سرمایه ها در بین کشورهای جهان است و این امر ناشی از سیاستگذاری بسیار غلط اقتصادی ایران بوده است، نرخ بهره بدون ریسک در ایران بسیار بالا ست (البته به سبب تورم و مباحث ناشی از آن این روند همواره بالا بوده ) و نرخ تامین مالی از سیستم بانکی بسیار بالاست
ایشان در این همایش در سخنرانی خود به مقایسه بین هزینه سرمایه در ایران و کشور های همسایه آن و همچنین هزینه سرمایه شرکتهای آلمانی ، سویسی و اتریشی پرداختند

بدون درک جهان اطراف، بهبود رتبه اعتباری، سیاست توسعه ای مبتنی بر کاهش هزینه سرمایه برای بنگاه های ایرانی ،تقریبا همین قدرت رقابت اندک را نیز از دست خواهیم داد لذا امیدواریم سیاستگذاران، برنامه ریزان در مورد هزینه سرمایه دقت کنند و با سیاستگذاری درست 
بتوانند هزینه سرمایه بنگاه های ایرانی را کاهش دهند