اخبار

همایش مشترک اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و آکادمی تأمین مالی و سرمایه گذاری مولوی

همایش مشترک اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و آکادمی تأمین مالی و سرمایه گذاری مولوی
1398/06/31

 امروز اولین رویداد دوران گذار ابزارهای تامین مالی و سرمایه گذاری به همت اتاق ایران و ایتالیا و اکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی صورت پذیرفت ، این رویداد که در اتاق بازرگانی ایران صورت پذیرفت سخنرانی جناب آقای مهندس پورفلاح ریس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا آغاز گردید ودر ادامه دکتر پیمان مولوی بنیانگذار آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی ارایه خود  را با موضوع آینده تامین مالی و سرمایه گذاری جهان در ۳ اپیزود مطرح کردند ، سخنران دوم این برنامه آقای دکتر محمدرضا قدوسی مدیرعامل شتاب دهنده ای بی سی بودند که در خصوص بلاکچین و آینده بانکداری و صنعت مالی جهان به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند. در پایان اتاق ایران و ایتالیا از سخنرانان با اهدای لوح یادبود تجلیل به عمل آورد1
2
3
4
5
6
7
8

 .جهت دانلود فایل قسمت زیر مراجعه فرمائیدفایل ها