اخبار

اقتصاد مناطق آزاد( جلسه شورای برنامه ریزی منطقه آزاد قشم برگزار شد )

اقتصاد مناطق آزاد( جلسه شورای برنامه ریزی منطقه آزاد قشم برگزار شد )
1398/08/30

سخنرانی دکتر پیمان مولوی در منطقه ازاد قشم

 دکتر پیمان مولوی در جلسه شورای برنامه ریزی منطقه آزاد قشم مطرح کرد:  اقتصاد مناطق آزاد در حال تغییر رویکرد هستند، هنگ کنگ در حال تغییر پارادایم نیروی انسانی خود است و می خواهد به صادر کننده سرویس بیشتر تبدیل شود تا محصول و در حوزه بانکداری و مالی در حال تجدید ساختار برای مدرن سازی بازارهای مالی خود است  هنگ کنگ نه تحریمی دارد و رتبه اعتباری آن AA است و با اندازه ای کوچکتر از قشم بیش از ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاري كنند.  قشم به ذات یک پتانسیل بالا برای جذب سرمایه و اجرای پروژه های قابل قبول را دارد، در حوزه گردشگری به سبب کاهش قدرت خرید ملی برای سفر های خارجی قشم می تواند یک مرکز مناسب برای ارایه خدمات باشد، این یعنی فرصت.  اما کسانی که به دنبال منابع مالی هستند باید : یک . طرح هایتوجیهی قابل قبول بانکی داشته باشند دو. قوانین تسهیلگر بیشتری برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد سه. بیشتر به سمت طرح های خدماتی حرکت شود تا محصول محور چهار. پکیج های سرمایه گذاری واقعی تهیه شود توسط شرکتهای معتبر برای سرمایه گذار پنج. ریسک های اقتصاد در پروه ها به صورت واقعی لحاظ شود