اخبار

دوران دگردیسی مناطق آزاد ( سرمقاله ای از دکتر پیمان مولوی در روزنامه گسترش صمت )

دوران دگردیسی مناطق آزاد ( سرمقاله ای از دکتر پیمان مولوی در روزنامه گسترش صمت )
1398/08/30

سرمقاله ای از دکتر پیمان مولوی در روزنامه گسترش صمت

 
دوران دگردیسی مناطق ازاد
پیمان مولوی
فعال سرمایه گذاری
زمانی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان پا به عرصه گذاردند نه اقتصاد ها اینقدر آزاد بودند و نه تجارت جهانی در این ابعاد شکل گرفته بود و نه سرمایه جهانی به بالاترین میزان ممکن خود رسیده بود.
در جهانی که امروز در آن مناطق ازاد در جهان در حال رقابت بر سر جذب منابع هستند بازار اوراق مشتقه به رقم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد دلار رسیده است! بازار بدهی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد دلار و به ترتیب بازار های پولی با ۹۰ هزا ر و بازار سرمایه ۷۲ هزار میلیارد وجود دارند.
ایران و مناطق ازاد ان به سبب تحریم های اولیه نتوانسته اند به منابع بین المللی دست یابند و بر خلاف رقبای خود ر حاشیه خلیج فارس توسعه نیافته اند، رقبای قدر قدرتی که حداقل سالیانه ۱۰میلیارد دلار جذب منابع بین المللی دارند.
اما همین روند نیز در مناطق آزاد در حال تغییر است و پارادایم از اقتصاد مناطق ازاد با سرعت بسیار در حال حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی و البته خدمات محور است.
جالب است بدانیم کشور هنگ کنگ که این روزها درگیر نزاع داخلی است فقط در سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است، اعلام کرده که در حال دگردیسی اقتصاد خود و تطابق با روند های مدرن اقتصادی است!
هنگ کنگی که در سهولت کسب و کار ، اقتصاد بازار ازاد ، شفافیت سرامد جهان است و جزو بهره ور ترین اقتصاد های جهان است.
اما ما در ایران بر همان دیدگاه های ثابت پافشاری می کنیم، بر همان عقاید گذشته و تجربه های صورت پذیرفته و شکست خورده بنیان های اینده را می خواهیم بنا کنیم.
مناطق آزاد ایران نیازمند تغییر رویکرد و تفکر هستند ، این تغییر تفکر ابتدا باید در سطح کلان اقتصاد ایران صورت پذیرد و بدون تغییر در نگاه ما به جهان اطراف و تجربههای موفق و البته ناموفق امکانپذیر نیست.
باید از مشاوران درجه یک بین المللی برای مستر پلن های مدرن استفاده کرد و طرح های توجیهی و کلان و قدمی را که دهه ها قبل تهیه شده اند به دور ریخت.
آخر چگونه با طرح توسعه ای که متعلق به ۳۰ سال قبل از عصر بلاکچین و هوش مصنوعی و اینترنت پرسرعت است می توان توسعه را در مناطق آزاد شاهد بود.
زمان تغییر رویکرد رسیده است و مناطق آزاد ایران نیازمند ورود سرمایه هستند ، نه الزاما سرمایه خارجی بلکه نیازمند حرکت دادن سرمایه از درون سرزمین مالی بدان ها هستیم، با ایجاد بستر های مدرن ، شفاف و کارا.
امیدوارم روزی مناطق آزاد واقعا کارا مبتنی بر مزیت نسبی واقعی باشیم، مناطق ازادی که طرح های کلان ان توسط موسسات معتبر و صاحب نام و البته موفق بین المللی و همکاری شرکتهای ایرانی شکل گرفته باشد و توانایی پیش بینی توسعه تا ۲۰۵۰ را داشته باشند.
مناطق ازادی که هر ایرانی وقتی می خواهد سرمایه گذاری کند گوشه چشمی بدان برای سرمایه گذاری داشته باشد.
راههایی که قبلا رفته شده و شکست خودره نمی تواند مسیر نوینی را برای ما بگشاید
نیازمند ذهن های طراح و خوش فکر هستیم، نیازمند شایسته سالاری