اخبار

کارگاه آنلاین آموزشی (تامین مالی و جذب سرمایه بین المللی پس از رفع تحریم ها)

کارگاه آنلاین آموزشی (تامین مالی و جذب سرمایه بین المللی پس از رفع تحریم ها)
1400/02/08

 توضیحات وبینار

در روزهای بعد از برجام که سیل هیات های خارجی به ایران می امدند و امیدها به ورود سرمایه خارجی رونق گرفته بود و فضا برای تامین مالی بین المللی مثبت تر.
اما نکته ناراحت کننده این بود که به سبب تحریم های طولانی مدت و عدم دانش در سطح جهانی در مذاکرات تامین مالی و سرمایه گذاری بین المللی سخت و طاقت فرسا بوده است.
بر همین اساس فرصتهای زیادی از دست رفت و از همان فرصت کوتاه بعد از برجام نیز طرفی برای بسیاری بسته نشد.
تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خود دانشی نیازمند است از جنس اجرا و در وبینار تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی قصد ما ایجاد یک رویکرد مشخص است.

در این وبینار شما با موارد زیر روبرو خواهید شد:

تامین مالی فروشنده
تامین مالی خریدار
موسسات اعتباری صادرکنندگان
مکانیزم فاینانس بین المللی
اهمیت رتبه بندی اعتباری بین المللی
انواع روشهای فاینانس
موارد مهم در جذب سرمایه گذاری خارجی
موسسات تامین مالی صادراتی
موسسات تامین مالی توسعه ای
تفاوت تامین مالی تامین کالا با سایر روشها
نقش صورتهای مالی در تامین مالی بین المللی
بسته سرمایه گذاری بین المللی
صورتهای مالی بین المللی
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی مهم در اروپا
هزینه های تامین مالی بین المللی

مخاطبین

مدیران و اعضای هیات مدیره
کارشناسان تامین مالی و سرمایه گذاری
شرکتهای سرمایه پذیر و نیازمند به تامین مالی بین المللی


⏰ جمعه 17 اردیبهشت ۱۴۰۰
⏰ ساعت ۲۰:۳۰ الی  ۲۱:۳۰

جهت ثبت نام در وبینار لینک زیر کلیک نمائید