اخبار

قدم اول اقتصاد ایران (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه ایران)

 قدم اول اقتصاد ایران  (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه ایران)
1400/04/22

 

 قدم اول اقتصاد ایران 

به چه ترتیبی ریسک ها موجب تمایز بین کشور-ملت ها در توسعه و رشد اقتصادی می شوند؟ پاسخ به این سوال به ما کمک می کند تا علت رشد یا عدم رشد اقتصادی کشورها را بهتر بررسی کنیم. بر اساس سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی که در اقتصاد جهانی حکم دماسنج سرمایه گذاری و تامین مالی برای نقدینگی و ثروت جهانی است، در حوزه اقتصاد، سرمایه گذاری موتور محرک و پیشران توسعه است، کشورهایی که بهترین رتبه اعتباری بین المللی را دارند(AAA) کم ریسک ترین کشورها برای سرمایه گذاری و دریافت منابع ارزان جهانی هستند. سوال اینجاست که ایران به عنوان کشوری در حال رشد و توسعه چرا رتبه اعتباری پایینی در جهان دارد؟کشورهای معدودی بالاترین رتبه اعتباری بین المللی را دارند اما بسیاری از کشورها هم رتبه اعتباری متناسبی دارند. ریسک های اقتصادی سیاسی و منطقه ای عامل تعیین کننده بر کاهش رتبه اعتباری کشورها است. اقتصاد ایران را وقتی بهتر درک می کنیم که از دید یک سرمایه گذار بین المللی به آن نگاه کنیم. رتبه اعتباری ایران در حال حاضر جایگاه نامناسبی دارد. این رتبه یعنی بیشترین ریسکی که اقتصاد یک کشور تحمل می کند.  اگر می خواهیم سرمایه بیشتری جذب کنیم باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهیم.

بررسی اقدامات در کشورهایی که ۳۰ سال رشد اقتصاد مداوم بالای ۸ درصد را تجربه کرده اند، مانند چین، مالزی، اندونزی، سنگاپور، امارات، برزیل و... نشان می دهد عامل اول برای توسعه در تمام این کشورها استفاده حداکثری از پتانسیل اقتصاد جهان است. این کشورها توانسته اند پتانسیل درونی را با پتانسیل اقتصاد جهان ترکیب کنند و به بازارهای بزرگتری دسترسی داشته اند.

ما به خاطر سال ها تحریم این امتیازات را از دست داده ایم. مثال ساده اینکه حتی حواله های بین بانکی را باید صرافی ها انجام دهند. عامل دوم در رشد اقتصادی مداوم کشورها حرکت رویکرد اقتصادی به سمت مکانیزم بازار بوده است. آیا ما در اقتصاد به سمت اقتصاد بازار در حرکت هستیم؟ خیر. چون دخالت دولت در اقتصاد ایران بالا است.

عامل سوم در رشد مداوم اقتصادی دولت ها، عامل پتانسیل ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری در کشور است. اگر نمودار قدرت خرید پول در اقتصاد ایران را نگاه کنیم و نمودار تورم و نمودار نزول ارزش ریال را در کنار آن قرار دهیم، می بینیم در ایران از سال ۱۳۹۰ به این سو، روند تشکیل سرمایه ثابت منفی شده است. چرا؟چون پولی برای سرمایه گذاری نیست و پس انداز شکل نمی گیرد. عامل چهارم در رشد مداوم اقتصادی، عامل بنیادین آموزش و بهداشت است.

باید بدانیم با تحریم ها الزاما اقتصاد ایران پتانسیل رشد ندارد. باید فشار تحریم از فعالان کسب و کار برداشته شود. تحریم و اقتصاد دولتی روز به روز اقتصاد ایران را کوچک کرده است. شرایطی که در آن نقدینگی رشد کرده و تورم قدرت پول ملی را کاهش داده و باعث شده است که اقتصاد ایران شرایط سختی داشته باشد. دستیابی به رشد اقتصادی مداوم با بحران تحریم امکانپذیر نیست.

تحریم ها در ۴۰ سال گذشته روند ورود سرمایه به اقتصاد ایران را کند کرد، تحریم روند ارتباط ایران با شرکت های بین المللی را کند کرد، کاهش ارتباطات باعث شده سطح دانش مدیریت ما توسعه پیدا نکند و تحریم باعث شده کشور ما رشد اقتصادی مداوم نداشته باشد. از سوی دیگر اقتصاد دولتی با قیمت گذاری دستوری بازارها را سرکوب کرده و شعاع دید حرکت سرمایه گذاران را کم کرده است. به همین دلیل در سال های اخیر خروج سرمایه به جای جذب سرمایه داشته ایم. این شرایط و بحران ها ریسک در اقتصاد ایران را افزایش داده است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۶ تا اواسط دهه ۸۰ رتبه اعتباری با ریسک کم داشت که بهترین رتبه اعتباری ایران بعد از انقلاب بود. بعد از برجام هم شاهد بهبود رتبه اعتباری ایران بودیم. پس کاهش ریسک در اقتصاد ایران هم امکانپذیر است. اگر تحریم ها رفع شود کاهش ریسک و کاهش بحران ها، رتبه اقتصادی ایران را افزایش می دهد و رشد اقتصادی مداوم را خواهیم داشت.