سمینارها

برگزاری سمینار تحلیل مالی پیشرفته و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در بانک ملت

برگزاری سمینار تحلیل مالی پیشرفته و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در بانک ملت
1395/04/21

سمينار تخصصي تحلیل مالی پیشرفته و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط بانک ملت براي جمعي از اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به تحلیل های مبتنی بر مدل رشد، تحلیل هزینه سرمایه در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، تحلیل استراتژی های تامین مالی و اهمیت ساختار سرمایه و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

خلاصه اي از محتوي سمينار:

تحلیل Operating Expense Ratio OER
تحلیل های مبتنی بر مدل رشد Sustainable Growth Rate analysis
تحلیل های ساختار سرمایه و هزینه ساختار سرمایه شرکتها Weighted Average Cost of Capital
چگونگی محاسبه بازده بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام 
چگونگی محاسبه بازده بازده مورد انتظار بدهی ها
تحلیل هزینه سرمایه در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
۳ استراتژی اساسی تامین مالی، سرمایه گذاری و سرمایه در گردش
تحلیل های تجدید ساختار و عوامل موثر بر آن
تحلیل استراتژی های تامین مالی و اهمیت ساختار سرمایه 
تحلیل استراتژی های تامین مالی و رابطه آن با ریسک پذیری صاحبان سهام عمده
تحلیل سیاست های سود تقسیمی
تحلیل های ریسک ارز
تحلیل های مدیریت نرخ بهره