سمینارها

برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام  شرکتها در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
1395/04/21

سمینار تخصصی ارزشگذاری سهام شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای جمعی از مدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام، امور سرمایه گذاری و مالی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد، مدل رشد گوردون، روشهای ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

  خلاصه ای از محتوی سمینار:

تعریف ارزش و انواع آن و اشتباهات رایج
روشهای مختلف ارزشگذاری ، مزایا و معایب هر یک
مفهوم تنزیل و انواع روشهای محاسبه آن
CAPM محاسبه بتا برای شرکتهای غیر بورسی
WACC
انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد
روشهای ارزشگذاری مبتنی بر DDM
ایده کلی مدل های DDM
مدل رشد  گوردون 
مدلهای چند مرحله ای
محاسبه نرخ رشد پایدار گوردون
روشهای ارزشگذاری مبتنی بر جریان نقد آزاد
روشهای ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی