سمینارها

برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
1395/04/21

سمینار تخصصی ارزشگذاری سهام شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط بنیاد مستضعفان برای جمعی از مدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام، امور سرمایه گذاری و مالی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد، مدل رشد گوردون، روشهای ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

  خلاصه اي از محتوي سمينار:

تعریف ارزش و انواع آن و اشتباهات رایج
روشهای مختلف ارزشگذاری ، مزایا و معایب هر یک
مفهوم تنزیل و انواع روشهای محاسبه آن
CAPM محاسبه بتا برای شرکتهای غیر بورسی
WACC
انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد
روشهای ارزشگذاری مبتنی بر DDM
ایده کلی مدل های DDM
مدل رشد  گوردون 
مدلهای چند مرحله ای
محاسبه نرخ رشد پایدار گوردون
روشهای ارزشگذاری مبتنی بر جریان نقد آزاد
روشهای ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی