سمینارها

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در شرکت رشد صنعت

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در شرکت رشد صنعت
1395/05/13

دکتر پیمان مولوی به دعوت گروه شرکتهای رشد صنعت سمیناری را در روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ در مرکز این شرکت تحت عنوان “تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در فضای پسا برجام “ برگزار نمودند.

 در این سمینار که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد گروه رشد صنعت  برگزار گردید، دکتر مولوی با اشاره اهمیت سرمایه گذاری خارجی با اشاره به بزرگی اندازه حجم نقدینگی در جهان میزان پول در جریان و آماده سرمایه گذاری  در جهان را ۸۰ هزار میلیارد عنوان کردند.
وی با اشاره به عدم وجود زیرساخت های لازم تامین مالی اعم از رتبه بندی اعتباری بین المللی شرکتها و پروژه ها ، طرح های توجیهی قابل قبول بانکی بین المللی و گزارشات مالی در سطح بین المللی ، تامین مالی بین المللی را فارغ از ترند شدن کنونی راه نجات پروژه ها دانستند.
دکتر مولوی با اشاره به بالا بودن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتهای ایرانی به سبب بالا بودن هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام ، یکی از راه های غلبه به فضای کنونی را شراکت پذیری شرکتهای ایرانی با شرکتهای بین المللی دانست و در کوتاه مدت این روش را مناسب برای کاهش هزینه سرمایه شرکتها و پروژه ها در استان تلقی نمودند.
همچنین در این سمینار دکتر مولوی به ارایه روشهای نوین تامین مالی بین المللی پروژه ها در کشورهای مختلف پرداخته و به تبیین تامین مالی هیبریدی پرداختند.
دکتر مولوی بهترین راه شرکتهای ایرانی را در فضای کنونی ایجاد شراکت با شرکایی دانستند که دارای میانگین موزون هزینه سرمایه کمی هستند.
ایشان همچنین به امید نبستن به تامین مالی دولتی و ایجاد راهکارهای نوین را عامل اصلی خروج شرکتها از بحران مالی و پیشتازی در این فضا دانستند.