سمینارها

برگزاری کارگاه آموزشی تامین مالی بین‌المللی شرکت‌های ایرانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

برگزاری کارگاه آموزشی تامین مالی بین‌المللی شرکت‌های ایرانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
1395/11/08

 دکتر پیمان مولوی در روز سه‌شنبه 5 بهمن ماه سال جاری برای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران در راستای توجه اتاق تهران به موضوع تقویت دانش و سطح آگاهی فعالان اقتصادی و اعضای این اتاق برای حضور قدرتمند در بازارهای بین‌المللی در دوره پسا تحریم یک کارگاه آموزشی تحت عنوان تامین مالی بین‌المللی شرکت‌های ایرانی در دوران پسا برجام، برگزار نمودند. 
حاضران در این کارگاه آموزشی با سرفصل‌هایی چون اصول بنیادی تامین مالی، تامین مالی پیچیده پروژه‌ها، انجمن‌های بین‌المللی توسعه‌ای و نحوه تعامل با آنها و آشنایی با اعتباردهندگان صادراتی بین‌المللی، اهمیت میانگین موزون هزینه سرمایه در شرایط اقتصاد ایران، مدل‌های تامین مالی پیشرفته و نوین بین‌المللی، مطالعه موردی روش‌های تامین مالی پروژه‌های موفق جهانی، سیستم رتبه‌بندی بین‌المللی و شناخت تامین‌کنندگان مالی آشنا شدند
همچنین در این سمینار دکتر مولوی به ارایه روشهای نوین تامین مالی بین المللی پروژه ها در کشورهای مختلف پرداخته و به تبیین تامین مالی هیبریدی پرداختند.
مولوی بهترین راه شرکتهای ایرانی را در فضای کنونی ایجاد شراکت با شرکایی دانستند که دارای میانگین موزون هزینه سرمایه کمی هستند.