سمینارها

برگزاری کارگاه آموزشی تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در مرکز آموزش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

برگزاری کارگاه آموزشی تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در مرکز آموزش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
1396/03/30

دکتر پیمان مولوی با همکاری اتاق تهران در راستای بهبود و ارتقای سطح دانش وآگاهی مدیران بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی یک کارگاه آموزشی تحت عنوان تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در مورخ 28 خرداد برگزار کردند
در این سمینار که در محل اتاق بازرگانی تهران و با حضور مدیران ارشد و میانی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) برگزار گردید ، دکتر پیمان مولوی  در ابتدا به معرفی ابزارهای موجود در بازار بانکی و سرمایه برای تامین مالی پرداختند و اهمیت آنها را بر شمردند. 
همچنین به نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها اشاره شد ، همچنین دکتر پیمان مولوی به بررسی روشهای تامین مالی بین المللی  از قبیل فاینانس ، ریفاینانس ، یوزانس ، سرمایه گذاری خارجی مستقیم ، سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم پرداختند. 
تصویر شماره یک

تصویر شماره دو

تصویر شماره سه

تصویر شماره چهار