فنون و روش مذاکرات فاینانس بین المللی و جذب سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی با طرف های خارجی

فنون و روش مذاکرات فاینانس بین المللی و جذب سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی با طرف های خارجی


اهداف سمینار:
به اعتقاد برخی مذاکره بر سر هر موضوعی و گرفتن نتیجه درخور یک هنر است، مذاکرات تخصصی همانند سرمایه گذاری و تامین مالی به سبب وجود فاکتورهای متعدد به مانند هر مذاکره تخصصی نیازمند ایجاد مهارت در مدیران برای پیشبرد اهداف سازمانهاست.
به همین دلیل در مراکز اموزشی اجرایی همواره مهارت مذاکرات در اولویت قرار دارد.
ما بر آنیم تا شما را تبدیل به یک مذاکره کننده مسلط به اوضاع و مطالب مطروحه در مذاکرات سرمایه گذاری و تامین مالی بین المللی نماییم.

محتوی  سمینار :
استراتژی مناسب برای تامین مالی شرکت شما چیست؟
آیا ایجاد بدهی مناسب است یا جذب سرمایه گذار و ارایه سهام؟
آشنایی و اجرای مدل میانگین موزون هزینه سرمایه برای تعیین استراتژی
قبل از شروع به مذاکرات چه مواردی می بایست مورد توجه مدیران قرار گیرد؟
در حین مذاکرات چه اطالاعاتی باید ارایه شود و درخواست گردد؟ و چه داده هایی نباید ارایه گردد؟
اجتناب از مذاکرات مبتنی بر شانس
ارایه مدل هدفمند در مذاکرات
سیستم دسته بندی موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاران
نحوه تهیه دودلیجنس Due Dilligence  یا بسته راستی ازمایی
چگونگی تهیه نقاط قوت و ضعف طرف مقابل در مذاکرات فاینانس 
نحوه ارایه Counter Proposal به طرف خارجی

مخاطبین سمینار:
مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و مذاکره کنندگان شرکتی

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
تسلط و مدیریت جلسات مطابق اهداف نهایی شرکت

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت 

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In House