رتبه بندی اعتباری بین المللی ونقش آن در تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی

رتبه بندی اعتباری بین المللی ونقش آن در تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی


 اهداف سمینار:
آیا تا کنون شرکت و یا سازمان شما اقدام به دریافت رتبه بندی اعتباری بین المللی کرده است؟ جواب این سوال برای اکثر شرکت های ایرانی منفی است، با این حال بسیاری به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی بین المملی برای شرکت و پروژه های خود هستند.
سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی International Credit Rating System گلوگاه ورود سرمایه و پول به کشورهاست، بدون رتبه بندی اعتباری بین المللی تقریبا هیچ کشوری و هیچ شرکتی در تامین مالی بین المللی کامیاب نخواهد بود.

محتوی  سمینار :
معرفی سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی
آشنایی با موسسات رتبه بندی بین المللی CRA
مکانیزم های رتبه بندی اعتباری بین المللی
نقش رتبه بندی اعتباری در میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت و پروژه
رتبه بندی اعتباری کشورها و اثر آن بر روی رتبه بندی شرکتها
نحوه اخذ رتبه بندی اعتباری بین المللی
مطالعه موردی پروژه های بین المللی

مخاطبین سمینار:
مدیران عامل، مدیران مالی ، تامین مالی و سرمایه گذاری

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
آشنایی با یکی از مهمترین گلوگاه های تامین مالی بین المللی

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In House