استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکتها با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه

استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکتها با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه


اهداف سمینار:
اگر تا امروز بدون محاسبه و اگاهی از میانگین موزون هزینه سرمایه خود تصمیمی در خصوص تامین مالی بنگاه و یا جذب سرمایه گذاری خارجی گرفته اید و موفق بوده اید به احتمال خیلی زیاد از اقبال زیادی برخوردار بوده اید. بدون محاسبه و بررسی روزانه میانگین موزون هزینه سرمایه تقریبا هیچ شرکتی قادر به ارائه ارائه استراتژی های مناسب در سه حوزه سرمایه در گردش ، تامین مالی و سرمایه گذاری نخواهد بود.
در این سمینار  سعی بر آشنایی و اماده سازی شرکت کنندگان با مفهومی عمیق و اجرایی میانگین موزون هزینه سرمایه WACC  و چگونگی اجرای آن در شرکتهای ایرانی است.

محتوی  سمینار :
مفهوم میانگین موزون هزینه سرمایه 
اهمیت WACC در تصمصم سازی بنگاه
هزینه حقوق صاحبان سهام و نقش آن در میانگین موزون هزینه سرمایه
استراتژی های تامین مالی
استراتژی های سرمایه گذاری
استراتژی سرمایه در گردش و سود تقسیمی
مطالعه موردی شرکتهای ایرانی
مطالع موردی فضای بین المللی
اهمیت میانگین موزون هزینه سرمایه در شرایط اقتصادی ایران

مخاطبین سمینار:
مدیران عامل، مدیران مالی و سرمایه گذاری ، کارشناسان ارشد تامین مالی و سرمایه گذاری ، مدیران استراتژی شرکتها 

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
انتخاب بهینه روشهای تامین مالی و جذب سرمایه با افزایش حداکثر سازی و بهینه سازی ساختار سرمایه شرکتی

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In house