آشنایی با تهیه پکیج های سرمایه گذاری با رویکرد ارایه اطلاعات بهینه و در سطح بین المللی به شرکای تجاری خارجی

آشنایی با تهیه پکیج های سرمایه گذاری با رویکرد ارایه اطلاعات بهینه و در سطح بین المللی به شرکای تجاری خارجیاهداف سمینار:
با توجه به فضای ایجاد شده در سپهر اقتصادی ایران در دوران پسا برجام و نیاز شدید شرکتهای دولتی و خصوصی  ایرانی به تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه خارجی ، ارائه بسته های سرمایه گذاری خارجی با ادبیات شرکتهای بین لمللی و زبان قابل فهم شرکتهای سرمایه گذاری و موسسات مالی و اعتباری جزو الزامات شرکتها گردیده است. هدف ما در این سمینار تخصصی بستر سازی و آماده سازی شرکتها برای تهیه چنین پکیج هایی است.
با ارائه یک پکیج سرمایه گذاری در سطح بین المللی امکان موفقیت در شراکت ، اخذ تسهیلات و جذب سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از آن چیزی است که شرکتهای ایرانی تا کنون موفق به اخذ آن گردیده اند.

محتوی  سمینار :
یک پکیج سرمایه گذاری استاندارد بین المللی چه مشخصاتی دارد؟
نحوه ارائه اطلاعات پروژه ها
نحوه ارائه طرح های توجیهی قابل قبول بانکی (Bankalbe Feasibility Studies)
نحوه ارائه طرح های کسب و کار با استاندارد بین المللی (International Business Plans)
اهمیت رتبه بندی اعتباری بین المللی در پکیج های سرمایه گذاری
نحوه دریافت رتبه بندی اعتباری
نحوه ارائه صورتهای مالی مطابق با استانداردهای بین المللی مورد قبول بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بین لمللی
چه اطلاعاتی را نباید در پکیج ارائه داد؟
ترتیب ارائه اطلاعات در پکیج های سرمایه گذاری.
اطلاعات کلیدی مورد نیاز هر سرمایه گذار.
چه ادبیاتی باید در نگارش پکیج ها مورد استفاده قرار گیرد.
مطالعه موردی پکیج های سرمایه گذاری موفق در دنیا.


مخاطبین سمینار:
مدیران عامل، مدیران برنامه ریزی ، مدیران توسعه بازار ، میدران تامین مالی و سرمایه گذاری

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
آشنایی با به روز ترین پکیج های سرمایه گذاری روز دنیا و آماده کردن شرکت خود برای این تحول بنیادی در ارائه اطلاعات در سطح جهانی

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 7 ساعت

محل اجراء سمینار: به صورت درون شرکتی In House