نحوه نگارش طرح های کسب و کار با رویکرد جذب منابع مالی و سرمایه گذار برای استارت آپ ها

نحوه نگارش طرح های کسب و کار با رویکرد جذب منابع مالی و سرمایه گذار برای استارت آپ ها


 اهداف سمینار:
تهیه و تنظیم طرح های کسب و کار با رویکرد جذب سرمایه گذاران و تامین مالی طرح ها از مشکلات بزرگ کارافرینان جوان است، ما به شما در این سمینار اهمیت یک طرح کسب و کار ، باید ها و نباید های طرح کسب و کار، نحوه اماده سازی و ارایه را خدمتتان اموزش می دهیم.

محتوی  سمینار :
اشنایی با انواع طرح های کسب و کار
آشنایی بیشتر با بوم کسب و کارBusiness Plan Canvas
تفکر بر روی جز به جز آن
اهمیت طرح کسب و کار مالی 
مدل مالی کسب و کار

مخاطبین سمینار:
کارآفرینان جوان و تمامی علاقمندان

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
آشنایی تخصصی با بوم کسب و کار

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In House