آشنایی با روشهای تامین مالی شرکتهای نو بنیاد و استارت آپ ها

آشنایی با روشهای تامین مالی شرکتهای نو بنیاد و استارت آپ هااهداف سمینار:
با افزایش تعداد اسارت آپ ها در ایران و جهان ، تامین منابع مالی آنها در حال پوست اندازی و ایجاد روشهای جدید ی است. در ایالات متحده کمتر کار آفرینی به سراغ بانکها برای تامین مالی استارت آپ های خود می رود و به جای آن از روشهای مدرن تر با ریسک کمتر استفاده می نماید. هدف ما در این سمینار آشنایی شرکت کنندگان با مدل های نوین تامین مالی استارت آپ ها و روز آمد کردن تفکر شرکت کنندگان است.
تغییر تفکر در نحوه تامین مالی ، حجم منابع مالی و مدلهای آن در انتخاب نوع کسب و کار نیز بسیار موثر می باشد.

محتوی  سمینار :
استراتژی تامین مالی و جذب سرمایه گذاری بنگاه ها از طریق آشنایی با میانگین موزون هزینه سرمایه 
آیا جذب سرمایه گذار برای طرح مناسب تر است و یا تامین مالی مبتنی بر بدهی؟
نحوه محاسبه هزینه سرمایه
ساختار سرمایه و اهمیت آتی آن در موفقیت استارت آپ
مدل تامین مالی Crowd Finance
تامین مالی از Venture Capital 
تامین مالی از طریق بانک های سرمایه گذاری
تامین مالی از خارج کشور برای طرح های داخلی
منابع بین المللی آزاد برای استارت آپهای حامی توسعه
سایر روشهای تامین مالی استارت آپها

مخاطبین سمینار:
بنیانگذاران استارت آپها و شرکتهای نوبنیاد، کارشناسان تامین مالی و جذب سرمایه

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
آشنایی با آخرین تحولات حوزه تامین مالی مختص به استارت آپها 

مدت زمان سمینار و نحوه اجرا: 5ساعت

محل اجراء سمینار: به صورت درون شرکتی In House