انجمن حسابداری ایران

 انجمن حسابداری ایران نخستین و بزرگ‎ترین انجمن علمی دانشگاهی حسابداری در ایران است. این انجمن در قالب موسسه‎ای غیر انتفاعی برای فعالیت در زمینه‎های علمی و پژوهشی و فنی در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و از سال ۱۳۸۲ به طور رسمی آغاز به کار کرد، این انجمن با داشتن بیش از ۱۲۶۰۰ عضو پیوسته، ۱۹۰۰ تن وابسته، ۱۸۰۴ تن  (۸۷۵۰ تن دانشجویی و حقوقی، ۳۱ دانشگاه و ۱۵۸ موسسه بزرگ‎ترین تشکل حسابداری در ایران به شمار می‎آید

اهم ماموریت های انجمن:
تشکیل کار گروهای علمی و تخصصی حسابداری
ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و تخصصی
برگزاری همایش های ملی و بین المللی
ترغیب و تشویق متخصصین ، پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز و ...
انتشار نشریات و کتاب های تخصصی