سمینارها

سخنرانی دکتر پیمان مولوی در پنجمین همایش ملی توسعه اقتصادی در اتاق بازرگانی فارس

سخنرانی دکتر پیمان مولوی در پنجمین همایش ملی توسعه اقتصادی در اتاق بازرگانی فارس
1397/11/06

 دکتر پیمان مولوی در پنجمین همایش ملی توسعه که در تاریخ سوم بهمن 97 به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس برگزار گردید در رابطه با موضوع دوران تحریم، متنوع سازی سرمایه گذاری و ماندگاری در بازار به سخنرانی پرداخت
ایشان در خصوص کند شدن چرخه های عملیاتی و چگونگی تاثیر آن به رشد نیاز سرمایه در گردش شرکتها در سال ۹۷ و تشدید آن در سال ۹۸ اشاره کردند و با ذکر این نکته که هزینه سرمایه بنگاهی در ایران در بالاست و اینکه قدرت رقابت بین بنگاهی آنها را به شماره انداخته است تاکید کردند شرکتهایی که نیاز سرمایه در گردش خود را کنترل نکنند و چرخه های عملیاتی خود را بهبود ندهند و بهینه نکنند احتمال حذف شدنشان برای سال آینده بسیار جدی خواهد بود، همانند بسیاری از بنگاه ها که در سال ۹۷ به این مشکل دچار شدند.
مولوی افزود فضای بسیاری از کسب و کار ها که مبتنی بر پلتفرم های مجازی در حال شکل گرفتن است بزرگترین رقیب کسب و کارهای خدماتی معمول خواهند بود