سمینارها

سمینارها

برگزاری همایش اقتصاد، راه نوین اندیشیدن

راهکارهایی برای رشد اقتصاد و بازار ایران

آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی در اتاق بازرگانی اراک برگزار کرد

نشست مذاکرات تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد مذاکره با هیاتهای بین المللی

برگزاری سمینار مدیریت مالی نوین برای اعضای هیات مدیره و مدیران گروه صنعتی رشد صنعت

دکتر پیمان مولوی با همکاری شرکت رشد صنعت، سمیناری تحت عنوان ” مدیریت مالی نوین برای اعضای هیات مدیره و مدیران ” در مورخ 26آذر ماه 1395 در این واحد صنعتی برگزار نمودند

برگزاری سمینار روشهای تامین مالی شرکتهای ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران

دکتر پیمان مولوی به دعوت شرکت فراب سمیناری تحت عنوان روشهای تامین مالی شرکتهای ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران، برگزار نمودند

سمینارهای تحلیل های مالی مبتنی بر روشهای اعتبار سنجی نوین در بانک ملی برگزار گردید

آشنایی کارشناسان بخش های بررسی طرح ها و اعتبارسنجی بانک با آخرین متد ها و روشهای تحلیل مالی مبتنی بر سرمایه در گردش

برگزاری سمینار مدیریت مالی برای مدیران مالی

دکتر مولوی در مرکز مدیریت صنعتی استان گلستان در رابطه با موضوع مدیریت مالی برای مدیران مالی، سخنرانی کردند

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای ایرانی در شرکت کیمیا چوب گلستان

دکتر پیمان مولوی به دعوت شرکت صنایع کیمیا چوب گلستان سمیناری را در روز چهارشنبه 24 شهریورماه ۱۳۹۵ در این شرکت تحت عنوان “ تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای ایرانی“ برگزار نمودند.

برگزاری سمینار مدیریت مالی برای مدیران مالی در دانشکده علوم پزشکی یزد

دکتر پیمان مولوی به دعوت مرکز علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان یزد سمیناری تحت عنوان روشهای” مدیریت مالی نوین برای مدیران مالی ” در مورخ 13 و 14 شهریور در در مرکز همایش باقرالعلوم دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار نمودند

برگزاری سمینار روشهای بهینه جذب سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر مشارکت بخش دولتی و خصوصی

دکتر پیمان مولوی به دعوت سازمان برنامه و بودجه استان کردستان سمیناری با عنوان روشهای بهینه جذب سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر روش مشارکت بخش دولتی و خصوصی ” در مورخ 11 شهریور 95 برگزار نمودند.

برگزاری سمینار روشهای تامین مالی شرکتهای ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران در واحد آموزش دنیای اقتصاد

دکتر پیمان مولوی به دعوت واحد آموزش دنیای اقتصاد سمیناری را در روز چهارشنبه 20 مرداد ماه ۱۳۹۵ در این مرکز تحت عنوان “تامین مالی بین المللی در دوران جدید اقتصاد ایران “ برگزار نمودند.

برگزاری سمینار تامین مالی طرحها و تعهدات ارزی در بانک رفاه کارگران

دکتر پیمان مولوی به دعوت بانک رفاه کارگران سمیناری را در روز شنبه 16 مرداد ماه ۱۳۹۵ در مرکز آموزش و توسعه دانش بانک رفاه تحت عنوان “ تامین مالی طرحها و تعهدات ارزی “ برگزار نمودند.

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای حوزه سلامت در شرکت سرمایه گذاری تامین

دکتر پیمان مولوی به دعوت شرکت سرمایه گذاری تامین (گروه دارویی شرکت سرمایه تامین اجتماعی ) سمیناری را در روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ درگروه دارویی داروپخش تحت عنوان “ تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای حوزه سلامت “ برگزار نمودند.

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در شرکت رشد صنعت

دکتر پیمان مولوی به دعوت گروه شرکتهای رشد صنعت سمیناری را در روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ در مرکز این شرکت تحت عنوان “تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در فضای پسا برجام “ برگزار نمودند.

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در مرکز آموزش بانک رفاه کارگران

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط مرکز آموزش بانک رفاه برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای ایرانی - ویژه شرکتهای پیمانکاری IRITEC

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط شرکت بین المللی ایران برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، دسترسی به منابع تجاری و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای ایرانی با رویکرد شرکتهای حوزه سلامت در شرکت دارویی برکت

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط شرکت دارویی برکت برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، دسترسی به منابع تجاری و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش سرپرستان مالی) در مرکز آموزش حسابداران خبره

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش سرپرستان مالی) با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره برای جمعی از مدیران مالی ، معاونان مالی و اقتصادی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار، آشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت، چگونگی محاسبه بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام، تحلیل های مدیریت نرخ بهره، چگونگی استفاده از تحلیل ها و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در واحد آموزشی دنیای اقتصاد

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط واحد آموزش دنیای اقتصاد برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید

برگزاری سمینار بورس و اوراق بهادار در واحد آموزشی دنیای اقتصاد

سمينار تخصصي بورس و اوراق بهادار، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط دانشگاه صنعت نفت براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران برگزار گرديد،

برگزاری سمینار استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکتها با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه در مرکز آموزش دنیای اقتصاد

سمینار تخصصی استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکتها با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط واحد آموزش دنیای اقتصاد برای جمعی از مدیران عامل، مدیران مالی و سرمایه گذاری ، کارشناسان ارشد تامین مالی و سرمایه گذاری ، مدیران استراتژی شرکتها برگزار گردید

برگزاری سمینار تحلیل مالی پیشرفته و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در مرکز آموزشی حسابداران خبره

سمينار تخصصي تحلیل مالی پیشرفته و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره براي جمعي از اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به تحلیل های مبتنی بر مدل رشد، تحلیل هزینه سرمایه در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، تحلیل استراتژی های تامین مالی و اهمیت ساختار سرمایه و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار روشهای نوین تامین مالی در بانک رفاه کارگران

سمینار تخصصی روشهای نوین تامین مالی با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط بانک رفاه کارگران برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به فرایند مدیریت ریسک، سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، ارزیابی ریسک در فاینانس پروژه و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد

برگزاری سمینار بورس و تحلیل سهام در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

سمينار تخصصي بورس و تحلیل سهام، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط مجتمع فولاد مبارکه اصفهان براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به دلايل نوسان قيمت سهام، حجم معاملات، شاخص هاي بازار سرمايه و اندازه گيري پهناي باند، استفاده از مطالعه موردي شرکتهاي ايراني، آشنايي با مفاهيم مديريت پرتفوي و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار تجزیه و تحلیل های مالی کسب و کار در مرکز آموزش بازرگانی

سمینار تخصصی تجزیه و تحلیل های مالی کسب و کار با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط مرکز آموزش بازرگانی برای جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به ساختارهای مالی، حاشیه سود، گردش دارایی ها و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار روشهای نوین تامین مالی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت ملی صادرات گاز ایران

سمینار تخصصی روشهای نوین تامین مالی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط شرکت ملی گاز ایران برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به فرایند مدیریت ریسک، سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، ارزیابی ریسک در فاینانس پروژه و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در شرکت مهندسی تحقیقاتی توفیق دارو

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط شرکت مهندسی تحقیقاتی توفیق دارو برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، دسترسی به منابع تجاری و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها در بانک ملت

سمینار تخصصی ارزشگذاری سهام شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط بانک ملت برای جمعی از مدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام، امور سرمایه گذاری و مالی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد، مدل رشد گوردون، روشهای ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تجزیه تحلیلهای مالی کسب و کار در مرکز آموزش حسابدارن خبره PACT

سمینار تخصصی تحلیل های مالی کسب و کار با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره برای جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به ساختارهای مالی، حاشیه سود، گردش دارایی ها و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار روشهای نوین تامین مالی کسب و کار در مرکز آموزش دنیای اقتصاد

سمینار تخصصی روشهای نوین تامین مالی کسب و کار در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط مرکز آموزش دنیای اقتصاد برای جمعی از مدیران عامل، مدیران مالی و سرمایه گذاری ، کارشناسان ارشد تامین مالی و سرمایه گذاری ، مدیران استراتژی شرکتها برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به فرایند مفهوم میانگین موزون هزینه سرمایه، سیستم رتبه بندی اعتباری، مطالعه موردی شرکتهای ایرانی، شناخت تامين کنندگان مالی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار روشهای نوین تامین مالی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC

سمینار تخصصی روشهای نوین تامین مالی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به فرایند مدیریت ریسک، سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، ارزیابی ریسک در فاینانس پروژه و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در مرکز مالی ایران

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط مرکز مالی ایران برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، دسترسی به منابع تجاری و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار حسابداری برای مدیران غیر مالی در شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

سمینار تخصصی حسابداری برای مدیران غیر مالی، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین برای جمعی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به تآشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت، بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار، استراتژی های سرمایه گذاری، تحلیل میانگین موزون هزینه سرمایه ای و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تحلیلهای مالی و سرمایه گذاری نوین در شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

سمینار تخصصی تحلیل های مالی و سرمایه گذاری نوین، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین برای جمعی از مدیران عامل، مدیران مالی و سرمایه گذاری ، کارشناسان ارشد تامین مالی و سرمایه گذاری ، مدیران استراتژی شرکتها برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به فرایند مفهوم میانگین موزون هزینه سرمایه، سیستم تحلیل حقوق صاحبان سهام، تحلیل حاشیه سود، تبیین ساختارهای مالی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار جذب سرمایه گذاری خارجی استان آذر بایجان شرقی در سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی

سمینار تخصصی جذب سرمایه گذاری خارجی استان آذر بایجان شرقی، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی برای جمعی از مدیران عامل ، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد سازمانها، مدیران برنامه ریزی ، مدیران توسعه بازار ، میدران تامین مالی و سرمایه گذاری برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به معرفی مشخصات یک پکیج سرمایه گذاری استاندارد بین المللی، اهمیت رتبه بندی اعتباری بین المللی در پکیج های سرمایه گذاری، چگونگی تهیه نقاط قوت و ضعف طرف مقابل در مذاکرات فاینانس، اطلاعات کلیدی مورد نیاز هر سرمایه گذار، اصول بنيادی تامين مالی، سيستم رتبه بندی بين المللی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، دسترسی به منابع تجاری و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار در شرکت برق منطقه ای تهران

سمينار تخصصي قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط سازمان برق منطقه اي تهران براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مدیران میانی و مدیران برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به مجموعه قوانین بازار سرمایه کشور،قوانین اجرایی در خرید و فروش سهام، آگاهی همه جانبه به قوانین جامع بازار سرمایه در خصوص تامین مالی از طریق ابزارها و قوانین حاکم بر آن ، معاملات و محدودیت ها و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار مدیریت مالی شرکتها در سازمان برق منطقه ای تهران

سمینار تخصصی مدیریت مالی شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط سازمان برق منطقه ای تهران برای جمعی ازاعضای هیات مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به تآشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت، بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار، استراتژی های سرمایه گذاری، تحلیل میانگین موزون هزینه سرمایه ای و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار بورس و تحلیل سهام در سازمان برق منطقه ای تهران

سمينار تخصصي بورس و اوراق بهادار، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط سازمان برق منطقه اي تهران براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به دلايل نوسان قيمت سهام، حجم معاملات، شاخص هاي بازار سرمايه و اندازه گيري پهناي باند، استفاده از مطالعه موردي شرکتهاي ايراني، آشنايي با مفاهيم مديريت پرتفوي و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

سمینار تخصصی ارزشگذاری سهام شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط بنیاد مستضعفان برای جمعی از مدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام، امور سرمایه گذاری و مالی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد، مدل رشد گوردون، روشهای ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پس از رفع تحریمها در شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک اصفهان

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک اصفهان برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، دسترسی به منابع تجاری و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سمينار تخصصي تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به چگونگی تعدیل اطلاعات، استفاده عملی از نرم افزار AmiBroker، شاخص هاي بازار سرمايه و اندازه گيري پهناي باند، استفاده از مطالعه موردي شرکتهاي ايراني، نظریه موج های الیوت و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار مدیریت مالی کسب و کار های کوچک و نو بنیاد در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سمینار تخصصی مدیریت مالی کسب و کار های کوچک و نو بنیاد، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط دانشگاه صنعتی امیر کبیر برای جمعی از مدیران مالی ، معاونان مالی و اقتصادی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به تحلیل سرمایه در گردش، تحلیل گردش دارایی ها، بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار، تحلیل مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار بورس و اوراق بهادار در دانشگاه صنعت نفت

سمينار تخصصي بورس و اوراق بهادار، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط دانشگاه صنعت نفت براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به دلايل نوسان قيمت سهام، حجم معاملات، شاخص هاي بازار سرمايه و اندازه گيري پهناي باند، استفاده از مطالعه موردي شرکتهاي ايراني، آشنايي با مفاهيم مديريت پرتفوي و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

سمینار تخصصی ارزشگذاری سهام شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای جمعی از مدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام، امور سرمایه گذاری و مالی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد، مدل رشد گوردون، روشهای ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

برگزاری سمینار تامین مالی به روشهای شرکتی و پروژه ای در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

سمينار تخصصي تامین مالی پروژه ای شرکتها، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران براي جمعي از مدیران ارشد و کارشناسان ارشد برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به آشنایی با آخرین دستاوردهای فاینانس پروژه ای، فاینانس پروژه و فاینانس سازمان یافته، فرایند مدیریت ریسک و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار تحلیل مالی پیشرفته و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در بانک ملت

سمينار تخصصي تحلیل مالی پیشرفته و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط بانک ملت براي جمعي از اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به تحلیل های مبتنی بر مدل رشد، تحلیل هزینه سرمایه در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، تحلیل استراتژی های تامین مالی و اهمیت ساختار سرمایه و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار بورس و اوراق بهادار در بانک ملت

سمينار تخصصي بورس و اوراق بهادار، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط بانک ملت براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به دلايل نوسان قيمت سهام، حجم معاملات، شاخص هاي بازار سرمايه و اندازه گيري پهناي باند، استفاده از مطالعه موردي شرکتهاي ايراني، آشنايي با مفاهيم مديريت پرتفوي و ... به بحث و بررسي قرار گرفت که در ذيل خلاصه اي از سرفصل هاي اين سمينار معرفي ميگردد:

برگزاری سمینار تحلیل های مالی کسب و کار در بانک ملی

سمینار تخصصی تحلیل های مالی کسب و کار با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط بانک ملی برای جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به ساختارهای مالی، حاشیه سود، گردش دارایی ها و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش مدیران مالی) در مرکز آموزش حسابداران خبره

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش مدیران مالی) با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره برای جمعی از مدیران مالی ، معاونان مالی و اقتصادی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار، آشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت، چگونگی محاسبه بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام، تحلیل های مدیریت نرخ بهره، چگونگی استفاده از تحلیل ها و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد: