IMIS

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در خرداد ماه 94 با برگزاری موفقیت آمیز اولین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران (IMIS 2015) که بیش از 1670 شرکت کننده از 590 شرکت داخلی و بین المللی که از 21 کشور جهان در تهران گرد آمده بودند برآن شد تا ضمن برگزاری دومین "اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران" (IMIS 2016) در تاریخ 20و 21 آذر ماه 1395 در تهران با حضور شرکت های معتبر داخلی و بین المللی در حوزه معدن و صنایع معدنی و سرمایه گذاران این بخش، گامی محکمتر از سال گذشته در این مسیر بردارد
آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان یکی از مدعوین، در این کنفرانسها شرکت نموده و در باب موضوع تامین مالی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی به سخنرانی پرداختند

بیشتر از این کنفرانسها بخوانید: