شرکت برق منطقه ای تهران

شركت برق منطقه‌اي تهران، مسئوليت توليد و انتقال انرژي الكتريكي برق به صورت فراگير و مطمئن را براي متقاضيان و مشتركين استان‌هاي تهران و قم دارا مي‌باشد. اين محدوده با مساحتي حدود سي هزار كيلومتر مربع از شمال به استان مازندران، از شرق به استان سمنان، از غرب به استان‌هاي قزوين و مركزي و از جنوب به استان اصفهان محدود شده است. در اين منطقه بيش از 6167282 مشترك وجود دارد.
تأمين برق مطمئن و مورد نياز مشتركان، بهره برداري بهينه و اقتصادي از تأسيسات برق، راهكارهاي عملي براي افزايش كارائي كاركنان، كاهش هزينه ها، بهبود مديريت مصرف، صرفه جوئي و استفاده منطقي از انرژي برق، نيل به خودكفائي و اداره اقتصادي تأسيسات برق، گسترش تحقيقات و آموزشهاي كاربردي و ....در جهت تحقق اهداف ذكر شده شركت برق منطقه اي اقداماتي به شرح زير را به انجام رسانده و در حال ادامه راه براي رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه است
بهبود برنامه هاي نگهداري و تعميرات نيروگاههاي زير پوشش، اصلاح و متعادل نمودن شبكه هاي انتقال، فوق توزيع به منظور كاهش تلفات، تسريع در عمليات برقراري انشعابهاي متقاضيان جديد، تأمين برق مشتركان با ولتاژ و فركانس استاندارد، اصلاح سيستم محاسبه و وصول بهاي برق مصرفي مشتركان، تأمين تجهيزات شبكه هاي توزيع از صنايع داخلي، آموزش و رشد سطح دانش كاركنان، ايجاد واحدهاي ارتباط مردمي براي آگاهي از نقطه نظرها و خواسته هاي مصرف كنندگان برق، بهبود روشهاي خبردهي و خبرگيري نظير راه اندازي تلفن گويا، استقرار سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري و .... 
آمار و ارقام ارائه شده خود گواه صادقي است از پيشرفتهاي حاصل شده كه در طي سالهاي گذشته به ويژه در سالهاي اخير با تلاش و كوشش مديران و كاركنان برق تهران و شركتهاي وابسته به دست آمده است

دکتر پیمان مولوی به دعوت سازمان برق منطقه ای تهران سمینارهایی را با حضور کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران در مرکز آموزش سازمان برق منطقه ای تهران برگزار نمودند

بیشتر از این سمینارها بخوانید:
برگزاری سمینار بورس و تحلیل سهام

سمينار تخصصي بورس و اوراق بهادار، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط سازمان برق منطقه اي تهران براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مديران مياني و مديران برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به دلايل نوسان قيمت سهام، حجم معاملات، شاخص هاي بازار سرمايه...

برگزاری سمینار مدیریت مالی شرکتها

سمینار تخصصی مدیریت مالی شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط سازمان برق منطقه ای تهران برای جمعی ازاعضای هیات مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به تآشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت، بودجه بندی مبتنی بر...

برگزاری سمینار قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

سمينار تخصصي قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار، با دعوت از آقاي دکتر پيمان مولوي به عنوان سخنران، توسط سازمان برق منطقه اي تهران براي جمعي از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مدیران میانی و مدیران برگزار گرديد، در اين سمينار مباحث مربوط به مجموعه قوانین بازار سرمایه کشور،قوانین اجرایی در...