بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

تاریخچه:
این موسسه بنا به فرمان امام خمینی خطاب به شورای انقلاب در مورخ ۹ اسفند ۱۳۵۷  با هدف کمک به فقرا و نیازمندان تأسیس و در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۵۸ تحت شماره ۱۹۸۳ در اداره کل ثبت شرکت‌ها بصورت غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی ثبت گردید و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۶۷ با صدور فرمانی از سوی رهبر وقت ایران، خطاب به نخست وزیر وقت، نام بنیاد مستضعفان به بنیاد جانبازان تغییر یافت و در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۳ با موافقت رهبر ایران، ماموریت و سازمان امور جانبازان در پی ایجاد تشکیلات جدید تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به آن نهاد انتقال یافت و نام این نهاد به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تغییر یافت، رئیس بنیاد مستضعفان هر ۵ سال یکبار و توسط آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب می‌شود.

اهداف
کاهش استضعاف مادی و فرهنگی مستضعفان
حداکثر نمودن ارزش ترکیب بهینه دارائی و سهام
رشد بازده کل اقتصادی رشته فعالیت‌ها
توسعه دانایی، دانش و فناوری

دکتر پیمان مولوی به دعوت مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا که تحت نظارت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد، سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها را با حضورمدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام، امور سرمایه گذاری و مالی را در این موسسه  برگزار نمودند

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری سمینار ارزشگذاری سهام شرکتها

سمینار تخصصی ارزشگذاری سهام شرکتها، با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط بنیاد مستضعفان برای جمعی از مدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام، امور سرمایه گذاری و مالی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد، مدل رشد گوردون، روشهای ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی و ... به بحث و بررسی قرار گرفت