دوره ها و سمینارهای آموزشی

دوره ها و سمینارهای آموزشی

دوره ها و سمینارهای آموزشی: ,
,
خواه سازمان شما بخواهد به رشد، بهبود عملکرد، مدیریت تغییر سازمانی و یا نحوه چگونگی مقابله با یک چشم انداز رقابتی تغییر دست پیدا کند، ما با راه حل های یادگیری اختصاصی در کنار شما هستیم که هم افراد و هم سازمان شما از این روشهای آموزشی بهره مند خواهند شد,
ما با تمام سازمانها از سطح کارشناسان تا بخش هیئت مدیره جهت توسعه استعدادهای درخشان و افزایش مهارت و فرصتهای شغلی شرکت کنندگان مان، کار میکنیم,
با استفاده از دوره ها و سمینارهای تخصصی – بین المللی ما شما می توانید به عنوان یک کسب و کار با خواسته های گسترده، و یا به عنوان یک فرد با نیاز خاص بهره مند شوید ,
آکادمی دکتر پیمان مولوی مباحث مربوط به تامین مالی، سرمایه گذاری، کسب و کار و مدیریت مالی را پوشش می دهد که این دوره های اجرایی باعث ایجاد تاثیری عمیق در سازمانتان خواهد شد,
دکتر پیمان مولوی فرصت بزرگی را به شما برای ساخت کسب و کارتان می دهد، مهارتهای شما توسعه خواهد یافت، شبکه شما ساخته خواهد شد، و شما را حمایت خواهد کرد تا کسب و کار شما در جهتی که میخواهید حرکت نماید.