آکادمی دکتر مولوی

آکادمی دکتر مولوی

بنا به آخرین گزارشات سازمان ملل متحد در خصوص ۲۰ کشوری که در بیست سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی را داشته اند ، آموزش یکی از بزرگترین فاکتور های پیشرفت برای کشورها بوده است و آموزش اجرایی و مدون جزو لاینفک برنامه های توسعه بوده است.,
ما در آکادمی دکتر مولوی با محور قرار دادن حوزه های نوین سرمایه گذاری، تامین مالی، مالی و کسب و کار در صدد یاری رساندن به مدیران و کارشناسان کشور عزیزمان ایران برای رشد پایدار هستیم.,
حوزه های انتخابی ما و سمینار هایی که برای شرکتها و سازمانها، مدیران ارشد، اعضای هیات مدیره، کارشناسان ارشد و کارشناسان در هر رده ای طراحی کرده ایم منطبق بر آخرین استانداردهای آموزشی کشور انگلستان به عنوان مهد سرمایه گذاری و تامین مالی در دنیا می باشد.,
هم اکنون نیاز شرکتها و سازمانها در دوران جدید اقتصاد ایران در سپهر پسا برجام مبتنی بر روشهای نوینی است که در غیاب آنها رویارویی با جهان اطراف بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود.,
به یاد داشته باشیم که مهمترین فاکتور در رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه و رسیدن آنها به مرزهای توسعه یافتگی بنا بر گزارش توسعه سازمان ملل متحد آموزش بوده است.,
سرمایه گذاری در زیرساختهای آموزشی در سطوح مختلف بالاخص آموزش مداوم مدیران و کارشناسان یکی از کلیدی ترین ابزار های توسعه بوده است.,
جهان تغییر کرده است و ما نیز در ایران می باید خود را با روشهای نوین و مبتکرانه جدید تامین مالی، سرمایه گذاری، مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار مجهز کنیم، ما در آکادمی دکتر مولوی در این راه در کنار شما هستیم.,

دپارتمان هوانوردی

در بین شیوه های مختلف حمل و نقل ، صنعت هوانوردی دارای بالا ترین ضریب تکاثری در ایران است و به ازاء هر ریال هزینه در صنعت هوایی ، 2.2 ریال درآمد کسب می شود . حمل و نقل هوایی با کارکرد جابه جایی و بازرگانان و صنعت گران و کالا های گرانبها سبب رونق و توسعه بخش های صنعتی و خدماتی اقتصاد کشور می شود . وجه تمایز صنعت هوایی از حیث سرمایه گذاری نسبت به سایر صنایع ، سطح تکنولوژی و سرمایه فیزیکی زیاد در بخش ...