اخبار

اهمیت بحث تامین مالی و مدل های نوین آن در بخش کشاورزی

اهمیت بحث تامین مالی و مدل های نوین آن در بخش کشاورزی
1396/12/15

 دکتر پیمان مولوی دبیر کل نشست تامین مالی و سرمایه گذاری کشاورزی ایران  به اهمیت بحث تامین مالی و مدلهای نوین آن در بخش کشاورزی ایران اشاره دارد و آن را مهمترین عامل در توسعه بخش کشاورزی در کنار قدرت برند سازی و توسعه روابط بین المللی برای صادرات می داند.
ایران به عنوان یک کشور با مساحت بسیار و البته کم  آب نیازمند سرمایه گذاری و خلق روشهای نوین تامین مالی در بخش های بالا دستی و پایین دستی کشاورزی ایران است ، در نشست بین المللی تامین مالی و سرمایه گذاری کشاورزی ایران قصدمان ایجاد فضایی برای گفتگو های بین بخشی میان بازیگران بازار سرمایه ایران ، بانک های سرمایه گذاری ، بانکهای تجاری داخلی و بین المللی ، مدیریت بورسها با فعالان زنجیره ارزش کشاورز ایران در کنار حضورکارشناسان برجسته از کشورهای جهان با رویکرد تلاقی دانش هستیم.
امیدواریم در "نشست تامین مالی و سرمایه گذاری کشاورزی ایران" گامی در پیشبرد توسعه زنجیره ارزش کشاورزی ایران برداریم.
در این نشست که در مورخ 6 و 7 تیرماه سال 97 برگزار میگردد پنل هایی اصلی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی کشاورزی ، ابزار های نوین تامین مالی و جذب سرمایه کشاورزی ، ارایه پکیج های سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی مبتنی بر محصولات باغی تدارک دیده شده است که صاحب نظران به ارایه نظرات خود خواهند پرداخت.