سمینارها

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پسا برجام شرکتهای ایرانی - ویژه شرکتهای پیمانکاری IRITEC

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی پسا برجام  شرکتهای ایرانی - ویژه شرکتهای پیمانکاری IRITEC
1395/04/26

سمینار تخصصی تامین مالی بین المللی شرکتهای ایرانی در دوران پسا برجام با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط شرکت بین المللی ایران برای جمعی از کارشناسان مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به سیستم رتبه بندی اعتباری، تامین مالی پیچیده پروژه ای، دسترسی به منابع تجاری و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:,


خلاصه ای از محتوی سمینار:

اصول بنيادی تامين مالی 
سيستم رتبه بندی بين المللی 
تامين مالی پيچيده پروژه ای 
چالش های تامين مالی پروژه ها در کشورهای در حال توسعه و روشهای نوين تامين مالی 
شناخت تامين کنندگان مالی 
منابع تامين مالی پروژه های نفتی و نيروگاهی 
دسترسی به حمايت موسسات چند جانبه جهانی 
انجمن های بين المللی توسعه ای و نحوه تعامل با آنها 
استقراض از بانک های بين المللی توسعه ای 
موسسات دوجانبه منبع مالی 
دسترسی به منابع تجاری 
تجزيه و تحليل فضای کسب و کار 
بازار های بين المللی نفت و گاز و قيمت های بين المللی انرژی 
تجزيه و تحليل اقتصادی در مقابل تجزيه و تحليل مالی