سمینارها

برگزاری سمینار تجزیه و تحلیل های مالی کسب و کار در مرکز آموزش بازرگانی

برگزاری سمینار تجزیه و تحلیل های مالی کسب و کار در مرکز آموزش بازرگانی
1395/04/21

سمینار تخصصی تجزیه و تحلیل های مالی کسب و کار با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران ، توسط مرکز آموزش بازرگانی برای جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به ساختارهای مالی، حاشیه سود، گردش دارایی ها و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

  خلاصه اي از محتوي سمينار:

ارکان تحلیل مبتنی بر ثروت چیست؟
به دنبال چه اعدادی در سود و زیان و ترازنامه باشیم؟
تبیین ساختارهای مالی Financial Structure 
تحلیل حاشیه سود  Marginal Analysis 
تحلیل اهرمی Leverage Analysis 
تحلیل گردش دارایی ها Asset Cycle Analysis 
تحلیل بازده دارایی ها  Return of Asset Analysis 
تحلیل حقوق صاحبان سهام Return of Equity Analysis 
تحلیل سهام در گردش Working Asset Analysis
تحلیل ارزش ویژه اقتصادی برای بنگاهها Enterprise Economic Value Added Analysis 
چگونه از تحلیل هلیمان استفاده کنیم؟