سمینارها

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش سرپرستان مالی) در مرکز آموزش حسابداران خبره

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش سرپرستان مالی) در مرکز آموزش حسابداران خبره
1395/04/25

سمینار تخصصی مدیریت مالی (پرورش سرپرستان مالی) با دعوت از آقای دکتر پیمان مولوی به عنوان سخنران، توسط مرکز آموزشی حسابداران خبره برای جمعی از مدیران مالی ، معاونان مالی و اقتصادی برگزار گردید، در این سمینار مباحث مربوط به بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار، آشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت، چگونگی محاسبه بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام، تحلیل های مدیریت نرخ بهره، چگونگی استفاده از تحلیل ها و ... به بحث و بررسی قرار گرفت که در ذیل خلاصه ای از سرفصل های این سمینار معرفی میگردد:

 خلاصه ای از محتوی سمینار:

تحلیل سرمایه در گردش Working Capital Analysis
تعریف کیفیت سود و سودآوری Profitability Index
تحلیل گردش عملیات Operation Cycle Analysis 
آشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت D Pont Formula and return index
تحلیل گردش دارایی ها Asset Turn over Analysis
تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام ROE Analysis
تحلیل مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی  Index EVA 
تحلیل رشد Sustainable Growth Index
بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار Sustainable Growth Model Budggeting 
تحلیل مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای 
تحلیل میانگین موزون هزینه سرمایه ای  sAnalysi WACC
تحلیل Operating Expense Ratio OER
تحلیل های مبتنی بر مدل رشد Sustainable Growth Rate analysis
تحلیل های ساختار سرمایه و هزینه ساختار سرمایه شرکتها Weighted Average Cost of Capital
چگونگی محاسبه بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام 
چگونگی محاسبه بازده بازده مورد انتظار بدهی ها
تحلیل هزینه سرمایه در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
۳ استراتژی اساسی تامین مالی، سرمایه گذاری و سرمایه در گردش
تحلیل های تجدید ساختار و عوامل موثر بر آن
تحلیل استراتژی های تامین مالی و اهمیت ساختار سرمایه 
تحلیل استراتژی های تامین مالی و رابطه آن با ریسک پذیری صاحبان سهام عمده
تحلیل سیاست های سود تقسیمی
تحلیل های ریسک ارز
تحلیل های مدیریت نرخ بهره
تحلیل سیاست سود تقسیمی Dividend Policy 
ارکان تحلیل مبتنی بر ثروت چیست؟
به دنبال چه اعدادی در سود و زیان و ترازنامه باشیم؟
تبیین ساختارهای مالی Financial Structure 
تحلیل حاشیه سود  Marginal Analysis 
تحلیل اهرمی Leverage Analysis 
تحلیل بازده دارایی ها  Return of Asset Analysis 
تحلیل حقوق صاحبان سهام Return of Equity Analysis 
تحلیل سهام در گردش Working Asset Analysis
تحلیل ارزش ویژه اقتصادی برای بنگاهها Enterprise Economic Value Added Analysis 
چگونه از تحلیل هایمان استفاده کنیم؟