سمینارها

برگزاری کارگاه استراتژی های سرمایه گذاری و تامین مالی در اتاق بازرگانی کرمانشاه

برگزاری کارگاه استراتژی های سرمایه گذاری و تامین مالی در اتاق بازرگانی کرمانشاه
1397/01/21

 آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در مورخ 23 اسفند ماه 96 کارگاهی تحت عنوان تاستراتژی های سرمایه گذاری و تامین مالی در واحد آموزش اتاق بازرگانی با موفقیت برگزار کرد
دکتر مولوی در این کارگاه یک روزه در مورد مباحثی همچون دانش در حوزه مراکز مالی و نقش مراکز مالی در فاینانس بین المللی، آشنایی با نوآوری های مالی انواع بازارهای مالی، طبقه بندی بازارهای مالی و سازو کار دریافتها و پرداخت ها، نهادهای مالی ، نحوه اجرای سیاست های مالی،انواع واسطه های مالی، آشنایی با صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، شرکتهای سرمایه گذاری ، صندوق های معاملاتی، صندوق های پوششی شرکتهای خطر پذیر ، شرکتهای تامین مالی و معرفی آنها در فضای بین المللی، آشنایی با سیاست پولی و تعیین نرخ بهره، (نحوه عملکرد سیاست پولی،فرمول ضریب فضاینده، نحوه کنترل عرضه پول، نحوه تعیین نرخ بهره، تورم و نرخ های بهره،)، بازار پول داخلی و بین المللی (انواع ابزارها در بازار پول داخلی ، اسناد خزانه ، اوراق تجاری، بازار بین بانکی، بازار پول بین المللی، بازار پول اروپایی ، مزین نسبی بانک های یوروییو ویژگی بازار های دلار اروپایی، و...)، اوراق قرضه بین المللی و داخلی، بازار ارز و مکانیزم آن، ابزار مالی سلف، قراردادهای معاملات اختیار و روش اجرایی آن و نوآوری های مالی در بازار های مالی به سخنرانی پرداختند. 
تصویر شماره یک: 

تصویر شماره دو: