مرکز آموزشی حسابداران خبره

مرکز آموزشی حسابداران خبرهمرکز آموزش حسابداران خبره(PACT) ، یک موسسه آموزشی است که توسط دانشگاه صنعت نفت و انجمن حسابداران خبره ایران پایه گذاری شده است. این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز نموده و به عنوان نماینده رسمی انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان (CIMA) و انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA) گام بلندی را جهت تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی برداشته است. این مرکز در راستای تقویت و توسعه حسابداری و مدیریت مالی در کشور ، دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می نماید.
دوره های مرکز آموزش حسابداران خبره به گروه های زیر تقسیم می شوند:
دوره های بین المللی
دوره های بلند مدت داخلی
دوره های زبان انگلیسی
دوره های کوتاه مدت تخصصی

دکتر پیمان مولوی به دعوت مرکز آموزش حسابداران خبره(PACT)، سمینارهایی را با حضور مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان سازمانها در این مرکز آموزشی برگزار نمودند

بیشتر از این سمینارها بخوانید: